Położnictwo

Opieka medyczna kobiet w ciąży od poczęcia do porodu siłami natury lub,w przypadku istnienia wskazań medycznych, porodu drogą cięcia cesarskiego. Prowadzenie ciąży według obowiązujących wytycznych na najwyższym poziomie.