Connection failed: SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'mysql51-107.perso' (0) dr n. med. Łukasz Dancewicz - Ginekolog Kraków
Dr n.med. Łukasz Dancewicz Specjalista Ginekolog-Położnik
Specjalista ginekolog położnik, doktor nauk medycznych, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (również czasopisma umieszczone na liście filadelfijskiej). Obszar zainteresowań to głównie ginekologia operacyjna oraz chirurgia ginekologiczna małoinwazyjna jak laparoskopia i histeroskopia. Zajmuje się leczeniem niepłodności małżeńskiej, zaburzeń endokrynologicznych kobiet. Zainteresowania dotyczą też prowadzenia ciąży, szczególnie zagrożonej oraz badań ultrasonograficznych. Pracę doktorską na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił z wyróżnieniem w 2011r.